Forlaget Amalie

Bladet Amalie

Bladet Amalie indeholder digte, billedmateriale m.v., der beskriver oplevelser af galskaben og indlæggelser på psykiatriske institutioner, samt mere teoretiske artikler, der analyserer psykiatrien og dens undertrykkelse. Bladet redigeres af en redaktionsgruppe i København.

Bladet Amalie udkommer — som regel — 4 gange årligt.
I 2013 og blev det dog kun til 3 numre. Abonnement for eet år koster 125,- kr for enkelt personer og 225,- kr. for institutioner.

Bladet Amalie kommer nu kun fire gange om året, fordi der fremover skal være tid og råd til at udgive et samlet værk af én person i form af en digtsamling eller et manuskript.

Næste nummer af Amalie udkommer sommer 2014

Når vi siger forlaget Amalie, så siger vi ofte også Galebevægelsen, en lille græsrod med 30 års stort format. For en del år siden skiftede denne rod med mange rødder fra at være psykiatriens mest kritiske vogter til at gå dialogens vej.

Fra at bruge alle kræfter i fronten, blev der nu sat kræfter fri til nytænkning, udfra tanken om at, vil du ikke acceptere, eller kan du ikke bruge, det som systemerne tilbyder, så må den enkelte prøve på at gøre sig klart, hvad der så kunne sættes i stedet.

Bestil abbonement pr. mail:

Du kan også bruge vores kontakt-formular
Husk at anføre om du ønsker personligt eller institutions-abbonnement
Amalie-bladet koster i løssalg 35,- kr. / stk. samt porto

Nyeste blad:

Amalie Nr. 2 / 2014
[ læs mere ]


Tekst-eksempler (PDF)

Fedt nok
(fra nr. 1 / 2012)

MÅL!
(fra nr. 3 / 2010)

Et lys i mørke
(fra nr. 1 / 2009)

Historisk smagsforvirring
(fra nr. 2 / 2007)

Recovery
( fra nr. 1 / 2006)

Danskerne er bedst
(fra nr. 1 / 2006)

Forfulgt
(fra nr. 4 / 2005)

Jeg ville gerne vise andre sider af mig
(fra nr. 2 / 2005)

En forunderlig verden
(fra nr. 2 / 2005)


Udvalgte temanumre